Teksten en symbolen : deel 1

Kruisen
Het kruis is waarschijnlijk een van de bekendste religieuze symbolen die we kennen.
Het symbool van het kruis kent vele betekenissen en speelt een rol in allerlei culturen,
perioden van de geschiedenis  en delen van de wereld.
het latijnse kruis met de langere verticale arm dat binnen het christendom zo belangrijk is,
is slechts een voorbeeld.
De oudste kruis tattoo ooit gevonden is in de knie holte van otzi de ijsmummie,een mens
uit de kopertijd die geleefd moet hebben rond 3300 v.CHR..en die in het ijs van de gletsjer
bewaard is gebleven.We zullen nooit weten wat de betekenis van zijn tatoeage is , maar
het is duidelijk dat het kruis al millenia lang een belangrijk symbool is.

Teksten en symbolen : deel 2

Een kruis bestaat per definitie uit 2 armen die elkaar snijden en vormt daardoor een symbool
voor eenheid en harmonie tussen verschillende concepten,zoals de 4 elementen (aarde , lucht , vuur , water)
of de windrichtingen.De kruisende lijnen kunnen ook hemel en aarde verbeelden , of zon en sterren,
of zelfs onsterfelijkheid.Het griekse kruis met 2 even lange armen kan staan voor de menselijke figuur.
Het egyptische ankteken is een kruis met een open lus aan de bovenkant, en het staat voor wedergeboorte ,
een betekenis die het christendom overnam: geloof in jezus leidt tot het eeuwige leven.

Teksten en symbolen : deel 3

Christelijke symbolijk
Het kruis is voor alles een christelijk symbool geworden.
Christus stierf immmers aan het kruis om voor de zonden der mensheid te boeten,
en daarmee werd het een welsprekend symbool van liefde,opoffering en verlossing .
Het eenvoudige latijnse kruis is immens populair als tatoeage en kan op talloze
manieren worden afgebeeld, varierend van heel eenvoudig en sober tot uitbundig versierd.
Gelovigen kunnen zo van hun overtuiging getuigen en zichzelf herinneren aan hun opvattingen en plichten.

Teksten en symbolen :deel 4

Het keltische kruis
Dit lijkt erg op het latijns , maar er loopt een cirkel achter het kruis
die waarschijndelijk duidt op keltische , christelijke of zelf noorse
invloeden. De rijke versiering met keltische knopen zou de
eeuwigheid en de levenscycles verbeelden . Het kan een christelijke
symbool zijn , het kan herrineren aan keltische of scandinavische
wortels , of het kan de eenheid van hemel en aarde binnen de cirkel
vertegenwoordigen , en daarmee het eeuwige leven.

Teksten en symbolen : deel 5

Runen
Rond het runenschrift hangt iets mysterieus ,  misschien
wel omdat de precieze herkomst en de betekenis van de karakters
onbekend zijn.Een los teken kan op verschillende manieren
worden geintrepeteerd , wat het tot een intrigerend voor
een tatoeage kan maken. Aan de algiz worden de betekenissen
, bescherming , toegeschreven,dus is het beslist de moeite waard
om je te verdiepen in mogelijk strijdige betekenissen van de rune
van jouw keuze.

Teksten en symbolen : deel 6

De geschiedenis van de runen
Het runenschrift werd door een groep Germaanse
volkeren gebruikt voor het latijnse alfabet werd geintroduceerd.
De vroegste inscripties dateren uit de eerste en tweede eeuw n. Chr.,
en het schrift onderging in de loop der tijd een aantal veranderingen,
tot het grotendeels verdween rond de twaalfde eeuw.
De tekens zijn aangetroffen in manuscripten, op stenen en gebouwen
en op de munten en wapens van de Vikingen.
In de noordse legenden worden de runen beschreven als
geschenken van de god Odin.
De runentekens die Vikingen gebruikten staan bekend
als het futhark. Als we het tegenwoordig over runen
hebben, bedoelen doorgaans de " jongere " variant die in de
Scandinavia werd gebruikt van negende tot de elfde eeuw,
en die 16 tekens omvatte.Het "oudere" futhark kende 24 runen

Teksten en symbolen : deel 7

Hedendaags gebruik
Runenentekens worden ook nu nog gebruikt en volgens sommigen
hebben ze magische en voorspellende krachten.Waarschijndelijk waren de
oorspronkelijke betekenissen en gebruiksvormen ingewikkelder dan wij ooit
zullen beseffen, en van magische eigenschappen is weinig historische
bewijs te vinden, maar dat neemt niet weg dat de tekens iets ongrijpbaars hebben,
wat ze aantrekkelijk maakt voor een tatoeage. Het is echter wel verstandig om
niet alles te geloven wat je er over leest.

Teksten en symbolen : deel 8

Hierogliefen
Het beeldschrift van de oude Egyptenaren , hebben de mensheid eeuwenlang verbijsterd en gefascineerd . Tot aan het begin van de negentiende eeuw bleef onduidelijk of een reeks veelzeggende mystieke symbolen vormden. De tombe,s waren versierd met wonderlijke afbeeldingen van ogen , valken wezens met hondenkoppen die tot de kern van de Egyptische cultuur leken te behoren; sommige beelden uit die tijd doen vermoeden dat de oude  Egyptenaren zelf Hierogliefen als tatoeages aanbrachten . Omdat de betekenis ervan zolang een raadsel bleef , is het heel begrijpelijk dat ze nu ook nog iets mysterieus hebben.

Teksten en symbolen : deel 9

De steen van rosetta
De ontdekking van de steen van rosetta in 1799 leide
uiteindelijk tot het ontcijferen van de hierogliefen.
Op de steen stond een tekst in hierogliefen , die ook vertaald
was in het Grieks en Egyptische taal , zodat we eindelijk een schrift konden
ontcijferen dat in de vierde eeuw v.Chr.verloren was gegaan.
Het ankhteken vormt een combinatie van twee symbolen ,
en over de betekenis ervan bestaat verschil van mening.
Deze combinatie van circel en kruis suggereert  zon . hemel en aarde,
wedergeboorte en misschien het mannelijk en vrouwelijk principe,
refererend aan Osiris en Isis.

Teksten en symbolen : deel 10

Het oog van horus
Het alziend oog van horus ,de God met de kop van een roofvogel , werd afgebeeld
op grafmonumenten om bescherming te bieden in het hiernamaals.
Shenring
Het teken voor eeuwigheid , bescherming tegen chaos , en de opkomende
zon boven de horizon werd in inscripties gebruikt  als kader rond de
naam van de farao , om hem te beschermen.

Teksten en symbolen : deel 11

De oneidigheid en pi
De lemniscaat ( komt van het Grieks voor een hangend koord. Het kan staan voor:
Het symbool ∞ voor oneindig zelf, ook wel infinity in de tattoo wereld genoemd )
en pi zijn beide  symbolen van de oneindige cycles.

De lemniscaat

Als je het cijfer acht horizontaal afbeeldt , onstaat ineens een complex symbool
voor oneidigheid.In de wiskunde gaat het om het getal groter dan alle andere getallen.
In de filosofie staat het voor de bestaancycles , en verwijst het naar religieuze noties
als onsterfelijkheid en wederopstanding. Ook kan het teken verwijzen naar onze
plaats in het oneindige universum.

Pi

Pi begint met 3,14159265 en gaat eindeloos door , net als de eeuwigheid zelf ,
en de meest geavanceerde computer geeft het uiteindelijk op.
Het is een Grieks symbool dat de verhouding aangeeft tussen omtrek
en diameter van een cirkel

Teksten en symbolen : deel 12

Cirkels en oeroboros
Mensen zijn dol op cirkels.We zien de wereld door cirkels van onze ogen ,
en onze belangrijkste uitvindingen , het wiel , is ook een cirkel.
Binnen sommige scholen van het zenboeddhisme staat de cirkel
voor de ultieme expressie van de universum.

De betekenis van de cirkel

Als tatoeage kan een cirkel staan voor eeuwigheid en orde  , een veilige plek
waar chaos word geweerd en het goede behouden blijft., of een heilige plek.
Hij word geassocieerd met klokken en halo,s ,of staat eenvoudig voor de rustgevende
perfectie van de ultieme geometrische figuur.
Oeroboros , de slang die in zijn eigen staart bijt , kent vergelijkbare noties , en staat
prachtig als getatoeeerde armband. De slang benadrukt de spieren , maar vormt ook het symbool
het eeuwendurige scheppings en vernietigingsproces , waaraan alles is onderworpen.

Teksten en symbolen : deel 13

Ohm en ying en yang
Oostere symbolen vonden hun weg in de wereld van de tatoeage.
Ohm
Ohm is de het heilige symbool  waarvan het hindoeisme volkomen doordrenkt is.
In India zie je het overal: in kleine heiligdommen langs de weg en in de grote tempels, of op de huid van
Indiers in inkt of henna. Het is de heilige uitroep aan het begin en einde van
iedere mantra en het geluid dat de geboorte van het universum inluidde.
Het is een populaire tatoeage , die van intense spritualiteit getuigt en
mogelijk bescherming biedt.Ook binnen het boeddhisme speelt
Ohm een belangrijke rol; zo begint de belangrijkste  mantra met die klank:
Ohm mani padme hum .

Ying en yang

Het concept van ying en yang dat tegengestelde krachten elkaar complemeteren
en binnen een groter geheel functioneren , staat centraal binnen het taoisme ,
een Chinese filosofie , en wordt vaak weergegeven in de vorm van het
taijitu-symbool , waarin beide krachten gevangen zijn in een cirkel.
Ying en yang corresponderen niet met goed en kwaad; het gaat om de
notie van afzondelijke energieen die harmonie bereiken.

Teksten en symbolen : deel 14

Het boze oog
Het bijgeloof van het boze oog is wijdverbreid
en van alle tijden , en kan de vorm aannemen van de
jaloerse blik van een afgunstige mens, een magische vervloeking of
een verwonding als gevolg van een ongeval waaraan iemand die door
het boze oog is aangeraakt , schuld heeft. Het dragen van en tatoeage
van het boze oog kan duiden op jaloezie en kwade wil ,
maar kan ook een uiting zijn van het , oog- om - oog principe , zoals
de ogen die zijn afgebeeld op Tibetaanse dzi (kralen) om een aanval af te weren.
Ontwerpen met ogen die bedoeld  zijn als talisman komen in veel culturen voor:
de mediterrane nazar bijvoorbeeld, is een helder blauw met wit oog
dat bedoeld is om het boze oog af te weren.
Andere symbolen zijn de joodse of islamitische hand van Miriam
respectievelijk Fatima , en natuurlijk het kruis